Tweede & Derde Graad

Algebraïsch rekenen

Financiële Algebra

Analytische meetkunde

Analytische meetkunde

Vectorruimten, vlakken, afstanden, inwendig product, kruisproduct enzoverder.

Reële functies 3de Graad

Reële functies

Reële functies

Functievoorschrift, grafieken, eerstegraadsfunctie & tweedegraadsfuncties.

Goniometrische Functies

Beschrijvende Statistiek

Beschrijvende Statistiek

Het verzamelen van gegevens, deze gegevens interpreteren en daarna verwerken.